Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Infiṭār)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Infiṭār)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Infiṭār)

Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.

(Kur'an, El-Isra:9.)