Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Inšiqāq)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Inšiqāq)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Inšiqāq)

Ebu Musa El-Eš’ari kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Vjernik koji uči Kur’an je kao vrsta najkvalitetnijeg limuna, ima lijep miris i okus mu je lijep, a vjernik koji ne uči Kur’an je kao hurma, nema mirisa, a okus joj je sladak. Licemjer koji uči Kur’an je kao bosiok, ima lijep miris, a okus mu je gorak, a licemjer koji ne uči Kur’an je kao gorka tikvica, nema mirisa, a i ukus joj je gorak.

 (Muslim)