Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Muṭaffifīn)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Muṭaffifīn)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Muṭaffifīn)

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. Oni koji namaz obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo udjeljuju, oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti i oprost i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.

(Kur'an, El-Enfāl:2-4.)