Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (En-Nebe’)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (En-Nebe’)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (En-Nebe’)

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Kada neko od vas želi da razgovara sa svojim Gospodarom neka uči Kur'an.

Sine! Ne zapostavi učenje Kur'ana, zaista Kur'an oživljava srca, i odvraća od razvrata, loših djela i nasilja.

(Mjera mudrosti 2)