Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Eš-Šems, El-Lejl, Ed-Ḍuḥā, El-Inširāḥ)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Eš-Šems, El-Lejl, Ed-Ḍuḥā, El-Inširāḥ)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Eš-Šems, El-Lejl, Ed-Ḍuḥā, El-Inširāḥ)

Prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

Učite Kur'an! On će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji se budu družili sa njim.

(Muslim)