Hazreti Alija i matematički problem
Hazreti Alija i matematički problem

Hazreti Alija i matematički problem

Jednog dana hazreti Alija se spremao da uzjaše svog konja i noga mu je već bila u uzengiji, kad mu priđe jedan jevrejin i reče:

–   Učeni čovječe! Koji broj kada se podijeli sa brojevima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 daje količnik bez razlomka?

Alija, r.a., ogledalo imana, svoje svijetlo lice okrenu ka jevreju i reče:

–   Ako ti riješim ovaj problem, hoćeš li postati musliman?

–   Da, postat ću!

–   U tom slučaju dane u nedelji pomnoži sa 360 i dobit ćeš željeni broj.

Zatim i drugu nogu prebaci u uzengiju i uzjaha konja. Jevrej pomnoži 7 sa 360 i dobi 2520. Podijeli zatim ovo sa svim brojevima do deset. Zaprepašten vidje da količnik ostaje bez ostatka. Odjednom povika:

–   Imame, duše čistije od kristala! Držim datu riječ i postajem musliman!

Alija, r.a., radostan zbog njegovog prelaska u islam, potjera svog konja i izgubi se sa vidika.

 

Izvor: Mustafa Necati Bursali, Hazreti Alija, Bemust, Sarajevo, 2001., str. 260