Hazreti Fatima i njena porodica
Hazreti Fatima i njena porodica

Hazreti Fatima i njena porodica

Autor: hfz. K. M.


Allah – Uzvišeni, Svjetlo nebesa i Zemlje, omogućio je slobodno dodirivanje dvaju mora[1]koja, prema predaji imama Sadika, mir s njim, ukazuju na imama Alija i hazreti Fatimu, mir s njima. Znanje i vrline koje u sebi objedinjuju ova dva bića dubokasu i nepregledna poput mora. K tome, oni poznaju granice Božijeg zakona i primjenjuju ga u svakom pogledu. Nadalje, kur'anski tekst spominje da se iz ova dva mora vade biser i merdžan[2],što, prema imamu Sadiku, ukazuje na njihovu djecu, imame Hasana i Husejna, mir s njima.

Kur'an nas podsjeća da ako bismo nabrajali Božije blagodati ne bismo ih mogli nabrojati.[3]Tome u prilog govori i ajet: Pa koju od blagodati vašeg Gospodara poričete! Ovaj ajet je u suri Er-Rahman naveden trideset tri puta, što ukazuje na važnost njegovog značenja. Premda se ovaj ajet može shvatiti veoma široko, mi ćemo se ovom prilikom usmjeriti na temeljne blagodati islama koje izviru iz Kur'ana, odnosno na one koji su živjeli svako pojedino kur'ansko načelo, na hazreti Fatimu i njeno časno potomstvo.

Božiji Poslanik, blagoslovi i mir neka su s njim i njegovom porodicom, kaže: „Ostavljam vam dvoje,a ako ih se budete držali, nećete zalutati poslije mene.To su Kur'an i moja porodica (Ehlu-l-bejt).“

Ljubav prema Poslanikovoj obitelji je nešto što bi trebalo posjedovati i njegovati svako vjerničko srce. Nije li Poslanik, mir s njim, kazao: „Primjer moje porodice je primjer Nuhove lađe. Ko se u nju ukrca, spašen je, a ko izostane, bit će potopljen.“Također je rekao:„Nemojte nepotpun salavat na mene donositi tako što ćete blagosloviti mene, a izostaviti moju porodicu.“

Kada je objavljen trideset treći ajet sure El-Ahzab[4], Božiji Poslanik je svojim ogrtačem ogrnuo hazreti Alija, Fatimu i njihove sinove Hasana i Husejna, te rekao:

„O Bože! Oni su porodica Muhammedova, pa obaspi Svojim blagoslovima i zaslugama Muhammedovu porodicu, kao što si obasuo blagoslovima Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si Hvaljen i Slavljen.“

Ovomprilikom iz Poslanikove obitelji izdvajamo Fatimu Zehru, mir s njom, iskazujući joj dužnu počast, poštovanje i ljubav.Ona je prvakinja svih žena i njihova predvodnica u Džennetu. Ona ja Poslanikov miomirisni cvijet, a njena dva sinaHasan i Husejn su predvodnici džennetske omladine. Njezin unuk je imam Sedžad, autor čuvene Sahife Sedžadijje, zbirke moljenja koja uvijek iznova inspirišu vjerničke duše na stalno preispitivanje i zalaganje na Božijem putu.

U prilog navedenom donosimo jedno moljenje iz spomenute zbirke.

 

Slava Tebi!

Kako su uski puti za onog kojeg nisi uputio,

kako je istina jasna za onog kojeg si uputio na putu njegovom!

Bože moj,

zato daj nam da putujemo na putevima koji dovode Tebi

i pokreni nas na putevima najbližim dosezanju Tebe,

približi nam daleko, i olakšaj nam teško i tegobno,

pridruži nas robovima Svojim,

onima koji Tebi hitaju ubrzano,

ustrajno kucaju na vrata Tvoja

i robuju Tebi noću i danju,

dok ostaju zabrinuti u strahu od Tebe!

Ti si očistio pojilišta njihova,

doveo ih do ciljeva želje njihove,

darovao im iskanja njihova,

upotpunio želje njihove dobrostivošću Svojom,

ispunio duše njihove ljubavlju Svojom,

i ugasio žeđ njihovu čistim pićem Svojim.

Tobom su dosegli zadovoljstvo šapućećeg moljenja Tebe,

i u Tebi postigli najudaljenije ciljeve svoje.

 

Literatura:

Kur'an

Medžlisi, Biharu-l-Envar

Sahifa Sedžadijja

Sahih Buhari

Sujuti, Džami'us-Sagir

Tabatabai, Mizan[1] Kur'an, LV:19.

[2]Kur'an, LV:22.

[3]Kur'an, XVI:18.

[4]Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.