Heart of a Muslim – Srce muslimana
Heart of a Muslim – Srce muslimana

Heart of a Muslim – Srce muslimana

Izvođač: Zain Bhikha


Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 

Doista Allah ne gleda u vaš izgled niti u vaš imetak, već gleda u vaša srca i vaše postupke. (Muslim)