Hikaja o zahvalnosti i nezahvalnosti
Hikaja o zahvalnosti i nezahvalnosti

Hikaja o zahvalnosti i nezahvalnosti

Božiji poslanik Musa, a.s., zaputio se na munadžat sa Allahom, dž.š., na tom putu susretne jednog čovjeka koji se od svoje bijede u pijesak zavio, ništa drugo nije imao, toliko je siromašan bio. Poradi svoga fukaraluka, obrati se Musa, a.s., pa mu reče:

„Kad si se već zaputio na taj put, zamoli Allaha, dž.š,. da mi poveća imovno stanje, da mi da bar ono najosnovnije za život.“

Obećavši da će to učiniti Musa, a.s., nastavi put. Nakon izvjesnog vremena, susretne drugog čovjeka koji je bio sušta suprotnost onom prvom. Ovaj čovjek je bio toliko bogat da nije znao šta će od silnog bogatstva koje se neprestano povećavalo. Pribojavao se da se od bogatstva ne zaboravi u pogledu dina, da se ne ogriješi prema Bogu, pa stoga zamoli Musa,, a.s.:

„Zamoli Allaha, dž.š., da mi imanje umanji, bojim se da Ga ne zaboravim.“

Kada je Musa, a.s,. završio munadžat, Allah dž.š. mu reče:

„Poruči onom prvom da mi više šukr čini (da mi više zahvaljuje), a onom drugom da mi šukr umanji, pa će dobiti ono što žele.“

Na svom povratku Musa, a.s., prvo susretne onog bogatog čovjeka, pa mu prenese poruku od Allaha, dž.š. Bogataš, čuvši to, čudeći se reče:

„Neuzubillah! Ja ne mogu očiju ovih da otvorim, a da ne kažem – Stotinu ti puta šukr činim dragi Allahu!“

Kako to izgovori posude sa mlijekom, koje je držao u rukama, otežaše i padoše. Pogledaše, kad se ima šta vidjeti; mlijeko se u zlato pretvorilo!

Došavši potom do onog siromašnog čovjeka, Musa, a.s., mu reče:

„Allah, dž.š., ti je poručio da mu šukr povećaš, pa ćeš dobiti ono što želiš.“

Na te riječi ovaj siromah ljutito odgovori:

„Šukr! Na čemu šukr da mu činim! Zar na pijesku ovom!“

Kako to izgovori, puhnu snažan vjetar pa mu i pijesak odnese.  

                                                                       ***

Ovu poučnu hikaju jednom prilikom sam čula od hadži Halida ef. Varatanovića. Po sjećanju sam je zapisala i obradila da posluži kao izvrstan primjer šta znači zahvalnost i nezahvalnost spram Božijih blagodati.

Čak i u onom trenutku kada se čovjek čini jako tužnim i nesretnim, čak i tad ima na stotine razloga da Bogu šukr čini, da zahvaljuje. Samo treba da razmisli, sigurno će ih naći.

U duhu gore navedene hikaje citiraću i ajet iz Kur'ana kao poruku i opomenu svima nama:

„I kada je Gospodar naš objavio: Ako budete zahvalni Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.“        (Ibrahim, 7) 

 Pripremila: hfz. A. Kadrija