Hiljadu dobrih djela
Hiljadu dobrih djela

Hiljadu dobrih djela

Mus'ab ibn Sa'd prenosi od svoga oca, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao:

Zar svako od vas ne može svaki dan priskrbiti sebi hiljadu dobrih djela?

Neko je rekao: „A kako to, o Allahov Poslaniče?“ Odgovorio je:

Tako što će svaki dan proučiti stotinu puta subhanallah i za to će mu biti upisano hiljadu dobrih djela i otklonjeno hiljadu loših djela.[1]

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din, knjiga 2, prijevod djela: Zuhdija Hasanović, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 331.[1] Hadis u predaji Mus'aba ibn Sa'da – Zar svako od vas ne može svaki dan priskrbiti sebi hiljadu dobrih djela? – bilježi Muslim, s tim da u njegovoj predaji stoji: …upisano hiljadu dobrih djela ili otklonjeno hiljadu loših djela.