Hodža i učenjak
Hodža i učenjak

Hodža i učenjak

Dok je Nasrudin hodža prevozio učenjaka preko rijeke rekao mu je nešto gramatički nepravilno.

„Zar nikad nisi izučavao gramatiku“, upita ga učenjak.

„Nisam“, odgovori hodža.

„Onda si pola svoga života protraćao“, reče učenjak sažaljivo ga gledajući.

Nešto kasnije hodža se obrati putniku:

„Da li si ikad učio plivati?“

„Nisam“, odgovori učenjak.

„Onda je sav tvoj život protraćen“, reče hodža. „Tonemo.“

 

 

Izvor: http://www.english-for-students.com/Mulla-Stories.html

Prevod: A. Kadrija