Hodža ide krojaču
Hodža ide krojaču

Hodža ide krojaču

Nasrudin hodža je otišao kod krojača sa komadom platna i zatražio da mu sašije košulju. Krojač uze njegove mjere.

„Kada će biti gotova?“, upita Nasrudin krojača.

„Ako Bog da, biće gotova za nedelju dana“, reče krojač. 

Nasrudin jedva dočeka da nedelja prođe. U jutro sedmog dana požurio se u krojačevu radnju. Bio je gorko razočaran kada je saznao da košulja nije završena. 

„Ako Bog da, biće gotova prekosutra“, reče krojač.

Dva dana poslije, Nasrudin ponovo dođe u krojačevu radnju. Ali košulja još uvijek nije bila završena.

„Ako Bog da, biće gotova u subotu“, reče krojač.

U subotu se ponovi ista priča.

„Ako Bog da…“, započe krojač.

“Stani! Stani! “, povika hodža na ivici strpljenja. “Reci mi, koliko će dugo trajati šivanje ako izostaviš Boga iz ovog posla?”

Pouka: Ne uzimajte Boga kao opravdanje za sopstvenu ljenost i nemarnost.

 

Izvor: http://www.english-for-students.com/Mulla-Stories.html 

Prevod: A. Kadrija