How can you deny – Kako možeš poricati
How can you deny – Kako možeš poricati

How can you deny – Kako možeš poricati

Izvođač: No Beats Necessary


Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (Kur'an, Er-Rahman:13.)

O čovječe,

dokle će srce tvoje koprenom pokriveno biti,

bez znanja o svom Stvoritelju živjeti?!

Oslobodi srce okova i stega

saznanjem o Stvoritelju svega!