How many are there? – Koliko ih ima?
How many are there? – Koliko ih ima?

How many are there? – Koliko ih ima?

Govorni engleski – lekcija 9.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

What are they?

Šta je to?*

They're boats.

To su čamci.

They're cars.

To su auta.

They're birds.

To su ptice.

They're planes.

To su avioni.

They're eggs.

To su jaja.

* Doslovan prevod za ovu rečenicu bi glasio – Šta su oni? Međutim, s obzirom na situaciju u video prilogu u kojoj je ovaj izraz upotrebljen, prikladniji prevod bi bio – Šta je to? – ali u kontekstu kada pitamo za nešto što je u množini. U ovom slučaju zamjenica they je upotrebljena kao pokazna zamjenica (those). Drugi način da postavimo ovo pitanje je – What are those?

How many are there?

Koliko ih ima? (Koliko ih je?)

There are* three boats.

Ima tri čamca.

There are three birds.

Imaju tri ptice.

There are ten steps.

Ima deset stepenika.

There are six eggs.

Ima šestero jaja.

*Više o upotrebi izraza there are možete pročitati u našem gramatičkom odjeljku.

 

Are they birds?

Jesu li ovo* ptice?

No, they aren't.

Ne, nisu.

They're planes.

Ovo su avioni.

* Kontekst u kome je zamjenica ‘they’ upotrebljena u video prilogu nalaže da je prevedemo sa ‘ovo’, odnosno kao pokaznu zamjenicu ‘these’.

Song – pjesma

Monkeys, monkeys, monkeys and bananas. How many are there? One, two, three.

Monkeys, monkeys, monkeys and bananas. How many are there? Four, five, six.

Monkeys, monkeys, monkeys and bananas. How many are there? Seven, eight, nine.

Majmuni, majmuni, majmuni i banane. Koliko ih je? Jedan, dva, tri.

Majmuni, majmuni, majmuni i banane. Koliko ih je? Četiri, pet, šest.

Majmuni, majmuni, majmuni i banane. Koliko ih je? Sedam, osam, devet.