Hrabri miševi
Hrabri miševi

Hrabri miševi

Ezopova basna

Bila jedna mačka koja je povazdan lovila miševe u žitnici.

Jednoga dana miševi sazvaše sastanak da bi provijećali o tom kako stati ukraj tom zlu. Svaki miš bijaše smislio neki način kako da se pleme miševa odbrani od zlotvora mačke.

Razgalamili se miševi, dali se u ciku.

– Ovako se dalje ne može! – cvilili su.

– Nešto se mora poduzeti!

– U pitanju je naš opstanak, braćo! – cičali su.

– Radi se o pomoru i smaku mišjega roda!

Kad se graja malo stišala, progovori jedan stari, sivi miš:

– Predlažem da me saslušate, jer sam se domislio načinu kako riješiti naše pitanje!

– Čujmo, čujmo! – oglasiše se svi.

– Treba objesiti zvonce oko mačkina repa, pa kada budemo čuli zvonce, znat ćemo da se ona približava i na vrijeme ćemo se sakriti.

– Izvrsna zamisao! – povikaše miševi. – Divno, divno!

Jedan dobrovoljac potrča da donese zvonce.

– Tko će od vas objesiti zvonce mački oko repa? – upita stari miš.

Svi se razbježaše po rupama.

 

Izvor: Zehra Hubijar, Boja sreće, čitanka za 4. razred devetogodišnje osnovne škole, Bosanska riječ, Sarajevo, 2007, str. 25.