Hrast i jela
Hrast i jela

Hrast i jela

Jesen došla i mraz pao.

Hrast se jeli tužit’ stao:

 

– Tvoje grane još zelene.

Moje lišće žuti, vene!

 

Jela šapnu: – Brate, šuti

i ogrni plašt svoj žuti.

 

Zima došla i snijeg pao.

Hrast potiho zaplakao.

 

Jela šapnu: – Miruj, hraste!

Kad prispiju prve laste,

 

zemljica će plač tvoj čuti,

lišćem će te odjenuti!

Vesna Parun