Ihlas
Ihlas

Ihlas

Fejzulah Hadžibajrić


Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (Kur'an, Ihlas:1-4.)

 

Bejtovi (1745-1747)

Nije rođen i nije rodio, to Allahu pripada,

jer roditelji i rođenče iziskuju tijelo.

 

Sve što opstoji u jednom tijelu znači da je rođeno,

svako tijelo ima svoj izvor, pa ti idi prema tom izvoru.

 

Sve što je nastalo ima svog roditelja, i ono prestaje,

samo Allaha nije niko rodio, pa istraži taj izvor.

 

Komentar:

U ovom bejtu je Mevlana upotrijebio riječi iz sure Ihlas.

Jednom prilikom su mušrici zahtijevali od hazreti Pejgambera da im pokaže kako izgleda Allah, da Ga vide, pa je hazreti Pejgamber malo sačekao i ubrzo iza toga je objavljena sura Ihlas u cijelosti, kao odgovor na njihovo pitanje.

Židovi su za Uzeira, a.s., govorili da je on Božiji sin, pa je i njima ovo odgovor.

Istodobno, Ihlas je odgovor i hrišćanima koji su isto tvrdili za Isa-pejgambera.

Neki narodi su vjerovali da su meleki Allahove kćeri, samo zato što je u arapskom ova riječ po svom obliku ženskog roda, pa je sura Ihlas i na ovo odgovor.

Sura Ihlas isključuje mišljenja raznih pravaca, kao što su bili: Muatili, koji kažu da svijet nema Stvoritelja; Dehrije, koji povezuju božanstvo sa vremenom; Felasifi ili filozofi koji su tvrdili da ima Stvoritelj, ali da nema osobina; Senevijan, idolopoklonici; Mušebihe, koji slikaju Boga; te Jehudije (jevreji) i Nasranije (hrišćani).

Sve ove pretpostavke, svih ovih i drugih učenja, su pale pred surom Ihlas.

 

 

Izvor: Mevlana Dželaluddin Rumi, Mesnevija, II svezak, prevod i komentar: Fejzulah Hadžibajrić, Katedra Mesnevije, Sarajevo, 1987., str. 105. i 274.