Ima li novine?
Ima li novine?

Ima li novine?

Autor: Nedžmija Hadžić


Svaki čovjek kada se rodi dobije prazan papir na kojem ispisuje stranice svoga života.

Tokom prvog perioda života drugi za njega pune te stranice, a onda papir i olovka dospijevaju u njegove ruke i on počinje da ih ispisuje sam.

Tad, kada počne sam odlučivati, ima potrebu za planiranjem stvari u svome životu.

Jedna od stvari koje ljudi pokušavaju da planiraju jeste proširenje porodice, donoseći tako odluku kada je najbolji trenutak da neko treći uđe u njihov život, nakon čega ništa neće biti kao prije.

Neki parovi imaju plan da odmah nakon sklapanja braka rade na proširenju porodice, što je kod nas bio, a i još uvijek je preovladavajući koncept. Međutim, u zadnje vrijeme bračni parovi dolazak bebe pokušavaju da planiraju kada njima odgovara te tako daju sebi vremena da se u potpunosti spreme za period života koji započinje dolaskom bebe.

Oni koji planiraju dolazak svoje bebe žele biti u potpunosti sigurni da je njihov brak izgrađen na čvrstim temeljima te da će moći dobro odgajati i usmjeravati svoje potomstvo.

Međutim, s obzirom da živimo u okolini u kojoj je tradicionalno mišljenje o proširenju porodice preovladavajuće mišljenje, svi mi imamo potrebu nekada, da li iz dobrih, da li iz loših namjera, postavljati pitanja o nekim stvarima u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu i sa pogrešnim pristupom.

Jedno od tih pitanja, pitanje na koje ne znate kako kulturno izbjeći odgovor ili reći da je to nešto privatno, jeste – IMA LI NOVINE (a dok vas to pitaju zurenje u vaš stomak je neizbježno).

Onaj ko pita često ne razmišlja kako se osjeća onaj kome je pitanje upućeno, ni da li možda postoji neki problem, bitno je samo pitati.

Ali, o nekim stvarima ne treba pitati, jer će se odgovor sam po sebi nametnuti i kazati, ali kad za to dođe vrijeme.

Također ne treba jednoj ženi koja zatrudni kvariti ljepotu tog stanja preuranjenim pitanjima, uskratiti joj trenutak ushićenja da sama dođe i jasno i glasno sa bližnjima podijeli čarobne riječi – TRUDNA SAM.

Međutim, ako odluči da vam ne kaže i ne podijeli sa vama svoju sreću, vjerujte, pažljivim posmatranjem ćete to primjetiti, jer svaka žena je u tom blagoslovljenom stanju posebna. Osmijeh jedne trudnice ne možete da ne primjetite, sjaj u njenim očima ne može da ne vidite, a sreću njene duše ne možete da ne osjetite.

I zato, ponekad, umjesto postavljanja pitanja, posmatrajte i iz tišine pružajte svoju podršku njihovom planiranju i odlukama.