Iman
Iman

Iman

Iman je potvrda. Iman znači – svaku vjersku istinu čvrsto, bez imalo sumnje, srcem vjerovati, jezikom potvrditi i djelom iskazati. Temelj islamskog vjerovanja je – tvrdo vjerovati da je Allah, dž.š., Jedan i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Poslanik kojeg je nama poslao da nas usmjeri na pravi put. U to moramo apsolutno vjerovati.

Prvi šart za ulazak u vjeru islam je izgovoriti kelimei-šehadet. Onaj ko od srca donese „kelimei-šehadet“ dobije sifat mu’min jer ‘vjeruje’. Iman je stanje srca i svijesti. Temelj imana je potvrđivanje srcem.

O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: ‘Vjerujemo’, a srcem ne vjeruju. (Kur'an, El-Maide:41.)

Za one koji jezikom vjerovanje iskazuju, a srcem ne potvrđuju, Allah ovako kaže:

Neki beduini govore: ‘Mi vjerujemo!’ Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: Mi se pokoravamo! Jer u srca vaša prava vjera nije još ušla.’ (Kur'an, El-Hudžurat:14.)

Da bismo bili mu’mini, trebamo vjeru u srce usaditi. Za one koji su zadovoljni Allahom i Allah njima, ovako se kaže:

Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio.  (Kur'an, El-Mudžadela:22.)

Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim lijepim prikazao, a nezahvalanost, raskalašenost i neposlušnost vam omrznuo. Takvi su na pravom putu. (Kur'an, El-Hudžurat:7.)

Islamsko vjerovanje (iman), kao što i sam kelimei-šehadet objašnjava, je vjerovanje u Uzvišenog Allaha, dž.š., i poslanika Muhammeda, a.s., odnosno svih šest temeljnih principa imana. To su – potpuno vjerovanje u Allaha, meleke, kitabe, pejgambere, Sudnji dan i Božije određenje.

Poslanik, a.s., u hadisima veli:

Iman je spoznaja srca, izjava jezika i aktivnost organa (udova). (Ibn Madždže)

Iman je čist od zabranjenih stvari i od bolesnih ambicija. (Munavi)

Iman i djelo su dva druga. Nema vrijednost jedan bez drugoga. (Džamius-sagir)

Iman je izjava i djelo. Povećava se i smanjuje. (Buhari)

Neće Allah primiti vjerovanje bez djela, niti djelo bez vjerovanja. (Munavi)

Iman se ne sastoji od pustih želja i neostvarivih nada, nego je iman ono što se ustabili u srcu a djela to potvrde. (Džamius-sagir)

 

Izvor: Ömer Öngüt, Islamski ilmihal, (prijevod sa turskog: dr. Ćazim Hadžimejlić), Hakikat Yayincilik, Istanbul, 2001. god.