Iskrenost
Iskrenost

Iskrenost

O vjernici, budite bogobojazni i budite s onima koji su iskreni![1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Budite iskreni, zaista je iskrenost jedna od džennetskih kapija.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Iskrenost je podudaranje govora sa Božanskom prirodom, a laž predstavlja udaljavanje govora od Božanske prirode.”[3]

“Iskrenost je jezik istine.”[4]

“Iskrenost te spašava, iako je se plašiš, a laž te uništava, iako se s njom osjećaš sigurno.”[5]

“Iskrenost je dobro za svaku stvar, laž je zlo za svaku stvar.”[6]

“Iskrenost je povjerljivost, laž je izdaja.”[7]

“Čovjek je vrijedan u visini svoga stremljenja, a iskrenost je u mjeri njegove čovječnosti.”[8]

“Vjerovanje je davati prednost istini kada ti šteti, ispred laži kada ti koristi.”[9]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao:

“Prije govora naučite se iskrenosti.”[10]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Iskrenost je moć.”[11]

“Čiji jezik je iskren, djela su mu čista.”[12]

Iskreni

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Iskreni je na pragu izbavljenja i dostojanstva, a lažac je na ivici poniženja i propasti.”[13]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ne dozvolite da vas prevari namaz i post drugih, moguće je da se nekada čovjek ushiti namazom i postom do te mjere da ukoliko ih napusti, obuzme ga strah. Preispitajte ih zato u pogledu iskrenosti u govoru i vraćanju amaneta.”[14]

“Od same iskrenosti je bolji onaj koji istinu govori, a od dobrog djela onaj koji ga čini.”[15]

Najiskreniji govor

Allah će vas – nema drugog boga, osim Njega! – sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije?[16]

Imam Ali, mir s njim, kada je upitan: “Koji govor je najistinitiji?”, odgovorio je: “Svjedočenje da nema boga, osim Allaha.”[17]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Najistinitiji govor jeste ono što nam kazuje jezik hāla (stanja).”[18]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3 (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 4-5.[1] Et-Tevba, 119 (Pogledati: El-Maide, 119; Jusuf, 70; El-Enbija, 63; El-Ahzab, 23-24; Ez-Zumer, 33; El-Hašr, 8)

[2] Tarihu Bagdad, 11/82.

[3] Gureru-l-hikem, 1552-1553.

[4] Isto, 275.

[5] Isto, 1118-1119.

[6] Isto, 1115-1116.

[7] Isto, 15.

[8] Nehdžu-l-belaga, mudrost 47.

[9] Isto, mudrost 458.

[10] El-Kafi, 2/104/4.

[11] El-Bihar, 78/269/109.

[12] El-Kafi, 2/104/3.

[13] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[14] El-Kafi, 2/104/2.

[15] Emali-t-Tusi, 223/385.

[16] En-Nisa, 87.

[17] El-Bihar, 77/378/1.

[18] Gureru-l-hikem, 3302.