Islam je odgovor na sva pitanja!
Islam je odgovor na sva pitanja!

Islam je odgovor na sva pitanja!


Da li naš život ima smisao? Da li mi postojimo samo da bi živjeli? Ili smo mi namijenjeni za nešto mnogo veće, nešto što ima mnogo dublje značenje? Islam je odgovor na sva pitanja!