Islamska eshatologija i Put Ljubavi u Božanstvenoj komediji
Islamska eshatologija i Put Ljubavi u Božanstvenoj komediji

Islamska eshatologija i Put Ljubavi u Božanstvenoj komediji


Putovanje na onaj svijet, kao traženje odgovora šta je to poslije smrti, važan je književni motiv. Tako da je mnogo fantastičnih priča ispričano o tim, nama nepoznatim, svjetovima. Još prije nove ere, od starog vijeka, imali smo “putnike“ koji su odlazili i pričali nam šta tamo ima. A jedan od najvećih putnika je i Dante, koji je svojom izuzetnom sposobnošću imaginacije izgradio potpun zagrobni svijet. Svijet kakav kršćanstvo do tad nije poznavalo.
No, u Danteovoj Božanstvenoj komediji, uočavaju se mnoge sličnosti sa islamskom eshatologijom. Tako da su neki autori, ukazujući na to zajedništvo eshatoloških obrazaca, dovodili u pitanje izvornost i autentičnost Danteovog djela.
Ali, pravu senzaciju među njima izazvalo je djelo španjolskog arabiste Miguela Asina Palaciosa- La escatologia musulmana en la Divina Comedia, objavljena 1919.god. u Madridu. Asin Palacios izlaže tezu, kako to prenosi Sinan Gudžević, da u Danteovoj slici zagrobnoga svijeta postoje analogije sa muslimanskom eshatologijom, te da se može priznati veza između Božanstvene komedije i onoga dijela muslimanske književnosti koja tematizira zagrobni svijet. Danas je i dokazano da je Dante mogao doći do islamskih legendi koje su ispričane o Noćnom putovanju poslanika Muhammeda(Isra i Miradž).
Ali, kako kaže Danijel Bučan,“u sferi književnosti veze i utjecaje valja tražiti ne toliko u izravnom preuzimanju tema i motiva koliko u njihovom adaptiranju, u rekreaciji u novom kulturnom kontekstu“.
U ovom radu smo ukazali na neke sličnosti nizom primjera, no to je ipak jedan mali dio. A drugi dio rada govori o Putu Ljubavi u Božanstvenoj komediji. Ona je, zaista, potpuno izgrađena na tom putu. Prebrojavanjem riječi ljubav, vidimo da se spominje veliki broj puta. U Paklu se najmanje spominje, samo 7x, u Čistilištu je taj broj veći, pa iznosi 45x, dok najveću dominaciju vidimo upravo u Raju-čak 104x. Raj je doista, najdominantnije izgrađen na ljubavi. Zbrajanjem ovih cifara dobivamo broj 156. Ako saberemo cifre ovog broja da bi dobili jednu cifru, dobit ćemo broj 3. To je broj koji se prožima imanentno kroz cijelu Božanstvenu komediju jer predstavlja Sveto Trojstvo.
U radu smo pravili i paralelu sa sufijskim Putem Ljubavi, takođe kroz nizove primjera.
Ali sve je to samo jedan mali osvrt, jedan djelić, jer bi se o ovim temama mnogo moglo pisati.

 

[issuu viewMode=singlePage width=600 height=800 backgroundColor=%23222222 documentId=121224170302-76daad5fe8d045ec96802aac2a134617 name=islamska_eshatologija_i_put_ljubavi_u_bo__ans_tven username=amimari tag=cultura unit=px v=2]