Ispravan pogled na život
Ispravan pogled na život

Ispravan pogled na život


Naš Uzvišeni Stvoritelj je svaku stvar na ovome svijetu stvorio radi nekog dobra; da bi bila uzrok nekom dobru. Sva mudrost je u tome da se život ispravno čita, ispravno shvata i ispravno živi.

Na svijetu u kojem živimo udobnost i tegoba su međusobno isprepleteni. Ovaj svijet je dom ispita, djela i strpljivosti. Ovdje ne možemo imati sve što poželimo. Mnogo je dobra sadržano u našoj nemogućnosti da imamo sve što poželimo. Ako rob ne zna šta je dobro za njega, Uzvišeni Stvoritelj zna. Njegovo svako djelovanje je lijepo.

Ljepotu Svoga djelovanja naš Uzvišeni Gospodar objašnjava ovako:

Kada bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu (imetak, položaj, blagodati) u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje. (Kur'an, XLII:27.)

Ovaj ajet pobliže objašnjava sljedeći hadis-i kudsi:

Vjerovanje nekih Mojih robova čuva njihovo siromaštvo; kada bih ih učinio bogatim – njihovo vladanje bi se pokvarilo. Vjerovanje nekih Mojih robova čuva njihovo bogatstvo; kada bih ih učinio siromašnim – njihovo srce bi se pokvarilo. Vjerovanje nekih Mojih robova čuva njihovo zdravlje; kada bih im dao bolest – njihov odnos prema Meni bi se pokvario. Vjerovanje nekih Mojih robova čuva njihova bolest; kada bih ih učinio zdravim – njihovo stanje bi se pokvarilo. Poslove Mojih robova raspoređujem po Svome znanju; Ja dobro znam njihova srca i njihova skrivena stanja.[1]

To što nam se neka stvar ne sviđa, to ne ukazuje da je ona loša ili da nije dobra. Ponekad nam se dogodi da u stvarima koje nam se ne sviđaju kasnije spoznamo da se u njima nalazi mnogo dobra. Za vjernika je svaka stvar dobra (hajirli), bila ona slatka ili gorka.

Neke teškoće i iskušenja vjerniku omogućavaju postizanje duhovnih stepena (deredža), povećavaju njegovu nagradu i približavaju ga Allahu Uzvišenom.

Neke teškoće i iskušenja su za vjernika otkup za njegove nedostatke; one čiste njegove grijehe.

Neke teškoće i iskušenja vjernika sprječavaju da bude upleten u loše poslove; one ga zaokupe i zatvore mu put ka grijehu i nasilju.

Neke teškoće i iskušenja su kazna za vjernika, koju on iskusi na ovom svijetu, a koju neće imati na Ahiretu. Ovdje će biti tužan, a tamo će se radovati.

Neke teškoće i iskušenja vjernikovo srce naviknu da se obraća Allahu Uzvišenom, a njegov jezik naviknu na dovu. Allaha Uzvišenog raduje da Mu se Njegov rob ponizno obraća, odnosno da iskreno, iz srca, razgovara sa svojim Gospodarom i da njegov glas Njegovi meleki slušaju. Allah Uzvišeni sa posebnom pažnjom gleda Svoje robove slomljenih i ranjenih srca, Svoje robove tužnih srca mnogo voli.

Pogledajte šta govori Allahov prijatelj, Ibrahim Hakki Erzurumi (k.s.):

Istiniti će sva zla dobrim učiniti,

„Ti ne misli da će drugačije postupiti!“

Onaj ko Ga je spoznao tako vidi.

Da vidimo šta će Gospodar učiniti,

šta god On učini, lijepo će učiniti!

 

Ti ne reci: „Zašto je ovo ovako?“

Na mjestu je, to je tako!

Pogledaj, na kraju, kako će biti,

Da vidimo šta će Gospodar učiniti,

šta god učini, lijepo će učiniti!

 

 

Izvor: Muhammed Saki Erol, Sretna porodica, Udruženje građana “Semerkand”, Sarajevo, 2007.

[1] lbn Ebu’d-Dunya, Kitabu’l-evlija, br.1; Bejheki, EI-Esma’u ve’s-sifat, 1/204; Ibn Asakir, Tarihu Medineti Dimešk, 7/95-96, Bejrut, 1995; lbn Kesir, Tefsir, 7/206; Hejsemi, Medžmeu’z-zevaid, 10/270.