Izazovi mladosti
Izazovi mladosti

Izazovi mladosti

Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad u Vatri budu! (Sad, 27)

Prolazite kroz period puberteta i adolescencije, kada se, u snažnom duševnom i tjelesnom razvoju, dovršava formiranje vaše ličnosti i vašeg organizma. Možda ste ponekad rastreseni, ljuti na sebe i svoju okolinu, možda se ponekad osjećate usamljenim, nemirnim i nesigurnim… Pitate se šta će biti sa vama, kuda idete, kako ćete završiti srednjoškolsko obrazovanje, šta će biti vaša profesija…, a ponekad sebi postavite i neka dublja životna pitanja: Odakle sam došao na ovaj svijet?, Kakav je smisao moga postojanja na zemlji?, Šta će sa mnom biti poslije smrti?

Vaši roditelji, stariji brat ili sestra i bliža okolina ponekad vas ne razumiju, zbog čega s njima dolazite i u konfliktne situacije. Ti su konflikti češći sa roditeljima koji pred vas postavljaju određene ciljeve, traže od vas da učinite neke stvari, a da neke druge prestanete činiti. To vas nerijetko čini razočaranim, mislite da ste bezvrijedni, neuspješni, ostavljeni od sviju i da vaš život nema nekog dubljeg smisla. Možda su se neki već i zaljubili pa pomislili da će to riješiti sva ta pitanja, sve izazove mladosti, a onda je ta veza „pukla“; sada pokušavaju da je obnove ili da pronađu nekog drugog kome bi „poklonili svoje srce“ i ko bi ih razumio.

Ponekad se povlačite u sebe i mnogo sanjarite. Maštate o karijeri, možda i to da postanete „zvijezda“, ali i o nekom ljepšem i pravednijem svijetu… Živite u vremenu u kojem se mladi ljudi odaju pušenju, alkoholu, lošem društvu, pa čak i drogi. Neki na svijet gledaju toliko crno da često pomisle da bi ovakav svijet trebalo srušiti pa izgraditi neki novi, ljepši, pravedniji i bogatiji svijet… Da li je to put ka boljem svijetu i boljem životu?

Da li su vjerska načela beživotna u modernom svijetu?

Svakoga dana u vašem mjestu slušate glas mujezina ili crkvena zvona. Pobožni ljudi odlaze u džamije, bogomolje, na dženaze i sahrane, na vjerske svečanosti… Svake godine dođe ramazan, mjesec u kome ljudi poste… Ispred džamija i na ulicama vidjeli ste ili sreli pobožne mladiće i djevojke koji žive drukčijim životom…

Skoro svake večeri na vijestima se govori o ratovima, terorističkim napadima, izbjeglicama, gladnima… Može li čovjek mirno posmatrati zla koja se čine nedužnim ljudskim bićima?!

Morali ste bar koji put upitati sami sebe: Šta se ovo dešava? U kakvom svijetu ja živim? Čemu služi religija u svijetu koji je skoro u potpunosti izgrađen protivno njezinim učenjima? Jesu li religijska načela beživotna ili realna? Šta mogu učiniti religiozni ljudi?

Ako je moja vjera takva kako je predstavljaju vjeroučitelji i njezini znalci, zašto je, npr., muslimanski svijet tako ponižen, nemoćan, nepravedan, neuređen? Ako moja vjera kaže da donosi slobodu svim ljudima, zašto su muslimani dopustili da ih ugnjetavaju, zašto oni sami sebe ne oslobode? Ako islam traži pravdu i demokratsku vlast, otkud toliko nepravde i diktature u nekim dijelovima muslimanskog svijeta? Ako su neke od najbogatijih zemalja u svijetu muslimanske zemlje, zašto umire toliko gladne i bolesne djece čak u njihovom susjedstvu? Ako je prva riječ Objave islama: Uči, zašto su neki muslimanski narodi toliko neobrazovani, nepismeni?

Ovdje smo iznijeli samo mali broj pitanja koja vas muče; mnoga su ostala neizrečena a postavit će vam ih život koji živite. Kako i gdje naći odgovore na sve njih?

Ko može da vas vodi kroz život

U jedno smo sigurni: ukoliko se potpuni i pravi odgovori na ta pitanja budu tražili samo u TV programima, diskotekama, u zabavnoj štampi, na filmskim festivalima, u sportskim borilištima, u beletristici i sl., tamo će ih se malo naći. Život je mnogo, mnogo ozbiljniji od onoga kako vam ga tamo predstavljaju! Vjera je tu da vam ponudi put dobra i put spasa i na ovom i na budućem svijetu.

No, vrijednosti islama bolje će biti shvaćene ukoliko se na vrijeme shvate stranputice modernog svijeta. Morate proniknuti u suštinu i ciljeve ne samo islama, kao načina života, nego i u suštinu i prirodu svijeta u kojem živimo. Svijet o kome govorimo je svijet čiji najjači umovi govore o njegovoj dubokoj krizi. U tome svijetu naučnog i tehničkog progresa porodica skoro da je uništena, okolica zagađena, bujaju ekstremne ideologije, kriminal i druga socijalna zla su u porastu, vjerska načela pogažena… Treba li se nekritički predati tome svijetu, u slijepoj njegovoj imitaciji ili obrazovati i steći samopoštovanje pa biti toliko duhovno uspravni i jaki da se otkriju vrijednosti vlastite vjere i tradicije i živi u skladu sa njihovim načelima!? Otkrivajte svoju kulturu, arhitekturu, muziku, kaligrafiju, kuharstvo, higijenske navike, proučavajte svoju povijest, svoje velikane u nauci i kulturi, obilazite svoje čaršije, avlije, mahale, džamije, ćuprije, šadrvane, mezarja… Na njihovim vrijednostima crpite mudrosti koje će vam biti vodilja u pravilnoj orijentaciji za izbor duhovnih vrijednosti.

Roditelji su prva „stanica hitne pomoći“

Prvi kome ćete se obratiti za pomoć u ovim nedoumicama su vaši roditelji. Oni su vas rodili, oni vas vole više nego zjenicu svoga oka i ništa vam loše ne mogu ni pomisliti. Nemojte potcijeniti njihovu životnu mudrost, nemojte odbaciti njihove najplemenitije namjere! Oni žele da vi učite o svojoj vjeri i da živite prema njezinim načelima. Čak i ako oni sami nisu prilježni u vjeri, oni će se silno radovati ako islam izaberete kao svoj životni put.

U čemu se sastoji smisao našeg života

Život ne može biti besmislen! Ni mi sami, ni život koji nam je dat, ni sve što nas okružuje, ni smrt – ništa nije nastalo slučajno; sve to ima svoju duboku, ozbiljnu svrhu. Zar nije logično da je Onaj Koji nas je stvorio i Koji nam je dao život i sve uvjete za život na Zemlji, odredio i svrhu radi koje nas je stvorio? Gdje je izražena ta svrha? U Njegovoj knjizi, koju je uputio ljudskom rodu preko Svoga poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu sunnetu, koji je konkretizirani, živi Kur'an.

Da li ste pročitali Kur'an? Da li znate čemu on podučava ljude?

Pismo upućeno tebi

Ako niste pročitali Kur'an, razmislite o sljedećem primjeru: Zamislite da vam je svoju poruku u pismu poslao vladar vaše ili neke druge države. Šta biste učinili čim biste saznali za to? Odmah biste uzeli to pismo i otišli da ga što prije pročitate!

A Kur'an je „pismo“ koje tebi šalje Onaj Koji te je stvorio i Koji je Vladar čitavog kosmosa! Kako bi mogao/la da proživiš ma i jedan dan, a da ne vidiš šta ti piše tvoj Stvoritelj i Gospodar nebesa, Zemlje i svega što je između njih, Gospodar Koji ti je ne samo dao život nego i pred Kojim ćeš proživljen/a biti u vječitom životu poslije smrti?! Gospodar sa čijom se vlašću i moći ne mogu mjeriti svi vladari svijeta!

A kada pročitate Kur'an i izučite sunnet poslanika Muhammeda, a.s., kao dva osnovna izvora islama, odgovorite na sljedeće pitanje: Da li vas Allahova, dž.š., vjera poziva u bilo šta što bi bilo štetno po čovjeka? Odgovor je jasan: islam je vjera koju je objavio naš Stvoritelj; u islamu nema ničega što bi bilo suprotno ljudskoj nepatvorenoj prirodi; svaki propis islama je koristan za čovjeka; on je sveobuhvatni pogled na svijet, on je sistem i način života koji donosi sreću, mir i uspjeh na ovom, ali i na budućem svijetu.

Kada do kraja ozibljno razmislite o ovim pitanjima i savjetima, onda ćete shvatiti smisao ajeta koj stoji na početku  ove lekcije a u kome se kaže da sve što je stvoreno, pa i ti u tome svijetu, nije stvoreno uzalud! Ti, dakle, nisi ništica, a život i svijet nisu besmisleni, kako naučavaju brojne evropske filozofije.

Zapamtite:

– Život,kao nemjerljivi dar Božiji, sadrži duboki smisao. Pravilno živeći život, čovjek taj smisao tek ostvaruje.

– Onaj Koji nas je stvorio i Koji nam je dao život odredio je i svrhu radi koje nas je stvorio. Ta svrha izražena je u Njegovoj Knjizi i u sunnetu Njegovog Poslanika, a.s.

– Islam, Božija Uputa i Vodič, pomaže nam u našem otkrivanju smisla života; svaki propis islama je koristan za čovjeka; on je sistem i način života koji, za one koji ga vjerno slijede, donosi sreću, mir i uspjeh na ovom, ali i na budućem svijetu.

O tome smislu govori vam svaka džamija koju pogledate, koja liči na vjernika u namazu: uspravni minaret i vjernik na kijamu poručuju da je Allah, dž.š., čovjeka stvorio uspravnim, da je čovjek stalno u audijenciji kod svoga Stvoritelja – primijećen i počašćen, i da mu se zbog toga zahvalno i najdublje klanja – jer kao što minaret simbolizira namaski kijam, džamijsko kubbe simbolizira namasku sedždu.

Vi ste, dakle, važni u pogledu svoga Stvoritelja i važni članovi muslimanske i općeljudske zajednice. Život ima svoj puni smisao i on je pun radosti: tvoj zadatk je da ih otkriješ kroz svoje vjerovanje i življenje u skladu sa Allahovom, dž.š., uputom.

Tvoje čovječanstvo

To što je svijet pun nepravde, ropstva, ubijanja, tlačenja, griješenja… – to je samo veći izazov za tebe: popravi ga koliko možeš, a tvoj Gospodar te ne duži izvan tvojih moći (vidi: El-Bekare, 286). A da bi popravljao svijet, najprije moraš sebe izgraditi i osnažiti svoj karakter. Danas možeš da ukloniš jedan kamen sa puta kojim prolaze ljudi i automobili, a sutra – ko zna, neko od vas će biti veliki učenjak, ili rektor univerziteta, ili direktor medicinskog centra, ili premijer, ili predsjednik države, ili naučnik koji će otkriti lijek protiv kancera ili neke druge danas neizlječive bolesti, ili pisac najljepših književnih djela… kada ćete moći mnogo više učiniti za svoju zajednicu. Do savršenog svijeta, Dženneta, ti možeš stići samo ukoliko u ime Allaha, dž.š., budeš činio dobro i borio se protiv zla na ovom svijetu.

 

Izvor: Nusret Isanović, Džemaludin Latić, Vjeronauka 1 za srednje škole, El-Kalem, Sarajevo, 2009, str. 164-169.