Izmirenje zavađenih
Izmirenje zavađenih

Izmirenje zavađenih


Zaista su vjernici braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. (Kur'an, XLIX:10.)