Ja sam sretan – أنا مسرور
Ja sam sretan – أنا مسرور

Ja sam sretan – أنا مسرور

Naučimo na arapskom jeziku reći “Ja sam sretan/sretna” i „Ja sam tužan/tužna“!

أنا مَسْرُورٌ

أنا مَسْرُورَةٌ

Ja sam sretan.

Ja sam sretna.

أنا حَزِينٌ

أنا حَزِينَةٌ

Ja sam tužan.

Ja sam tužna.