Java i san
Java i san

Java i san

Slonić Lonić je bio žalostan. Rođen je s jednom nogom koja je bila veća i teža od ostale tri. Šepao je dok je hodao i druge životinje su ga uvijek zbog toga zadirkivale.

Čuo je za doktora Vučka, koji je živio u jednom dalekom selu i pomagao drugim životinjama. Cijeli dan i noć hodao je da dođe do njega.

Kad je doktor Vučko vidio slonića Lonića, reče: „Možda ti mogu pomoći, ali ne onako kako ti misliš. Popij ovo.“

Dao je Loniću lijek od kojeg mu se jako prispavalo. Imao je prekrasne snove u kojima je sanjao da je okružen svojim dobrim i ljubaznim prijateljima. Svi su oni imali nešto što nije bilo u redu, kao recimo: leopard nije imao rep, ili je vepar imao samo tri noge.

„Dobro došao“, povikaše svi. „Mi ovdje svi pomažemo jedan drugome i dobro se slažemo.“

Bilo bi lijepo da je na javi onako kao što je u snu.

 

Izvor: Duncan Crosbie, Najljepše basne za djecu, TKD Šahinpašić, (bez mjesta i godine izdanja), str. 102.