Jazbina čudnovatog kljunaša
Jazbina čudnovatog kljunaša

Jazbina čudnovatog kljunaša

Čudnovati kljunaš ili platipus je sisar nastanjen uz istočnu obalu Australije i na Tasmaniji. Kada je po prvi put donijet u Englesku, mnogi su bili mišljenja da je riječ o nekakvoj prevari. Takva reakcija i nije bila čudna jer se radi o doista neobičnoj životinji. Naime, platipus ima kljun kao patka, rep kao dabar, liježe jaja, ali doji svoje mlade! Vjerovatno otuda i naziv – čudnovati kljunaš.

Australski čudnovati kljunaš kopa na obalama rijeka složenu jazbinu za podizanje mladih. Ova jazbina je duga otprilike dvadeset metara. U njoj ženka kljunaša polaže jaja i hrani mlade nakon njihova izlijeganja. Mladi čudnovatog kljunaša ostaju oko četiri mjeseca u jazbini sišući majčino mlijeko.

Posebno je zanimljiva činjenica da svaki put kad kljunaš napušta jazbinu u potrazi za hranom, kao i kad se u nju vraća, ponovo prokopa izlaz i napravi duž tunela novi niz vratašaca od blata  i tako štiti mlade od neželjenih gostiju.