Jedna pouka
Jedna pouka

Jedna pouka

Božiji Poslanik, s.a.v.a., tek je započeo svoje predavanje i njegovi prijatelji su pažljivo slušali. Iznenada jedan od njih zatraži dopuštenje da progovori, te reče: „O, Božiji Vjerovjesniče, mogu li nešto reći?“ Uvaženi Poslanik, s.a.v.a., mu  se ljubazno obrati riječima: „Naravno, šta želiš reći.“ Prijatelj kaza: „O, Božiji Poslaniče, molim te posavjetuj te me, daj mi savjet koji će mi uvijek koristiti.“                                  

Vjerovjesnik , s.a.v.a., se nasmiješi, pa reče: „Ako ti kažem, da li ćeš to zaista sprovesti u djelo?“ „Da, o, Božiji Poslaniče“ –potvrdno odgovori znatiželjni slušalac.

Vjerovjesnik, s.a.v.a.,  ponovo upita: „Pazi dobro. Hoće li to sigurno sprovesti u djelo?“ Čovjek reče: „Naravno da ću to koristiti.“ Međutim ,Poslanik, s.a.v.a., ponovo upita: „Hoćeš li to sprovesti u djelo, čovječe?“ On opet potvrdi: „Da, obećavam da ću to sprovesti u djelo.“

S obzirom da je Poslanik, s.a.v.a., tri puta postavio isto pitanje i zatražio obećanje od svog prijetelja, njegovi sagovornici i slušaoci shvatili su da je o nečemu vrlo važnom riječ.  U tom trenutku Božiji Vjerovjesnik ,s.a.v.a, se okrenu prema prijateljima, pa reče: „Zapamtite! Kad god nešto odlučite ili želite odlučiti, prvo imajte u vidu efekat i ishod; ako vidite da će ishod i efekat biti dobri onda to slijedite, a ako ste primijetili da ishod tog posla vodi zalutalosti i uništenju, promijenite svoje mišljenje.“  Govor Božijeg Poslnaika, s.a.v.a., mnoge je oduševio i učinio da dugo razmišljaju prije nego li donesu bilo kakvu odluku. Pred sam kraj druženja, Božiji Polanik, s.a.v.a., još jednom upita onog čovjeka:  „Obećavaš li da ćeš sprovesti ovaj savjet u djelo?“

Ovaj put čovjek malo razmisli, pa reče: „ Kunem se Bogom da ću ovaj tvoj savjet uvijek sprovoditi u djelo.“

 

Sa perzijskog preveo: Senad Ćelović

Izvor: Tv Sahar, Sijavesh Taliban, Poučne priče