Kada bi…
Kada bi…

Kada bi…

Kada bi čekala ptica

da naraste pšenica,

njeni bi mladi

pomrli od gladi.

 

Kada bi čekala krava

da naraste trava,

njeno bi tele istog časa

preko oglasa

diglo galamu

i potražilo drugu mamu.

 

Kada bi koza

lišće posmatrala iz voza,

morala bi nekoj drugoj vrsti

prepustiti da brsti,

a ona bi sebi hranu

potražila u vagon-restoranu.

 

Kada bi ribar svoju udicu,

mjesto u rijeku,

zabacio na ulicu,

možda bi do kraja dana

ulovio dva-tri kišobrana.

 

Vjerovatno bi bila greška,

kada bi snijeg padao

samo radi Snješka,

ili kad bi kiša padala svakog dana

radi bolje prodaje kišobrana.

 

Ipak je najbolje,

složit ćete se sa mnom djeco,

kad u svemu ima sklada i reda

kao što su, recimo,

azbuka i abeceda.

Bakir Abdagić