Kada će biti kraj svijeta?
Kada će biti kraj svijeta?

Kada će biti kraj svijeta?

Filozof reče: „Već godinama putujem, istražujem i razmišljam kada će biti kraj svijeta pa ipak, još nisam pronašao odgovor. Hodža, znaš li ti kada će biti kraj svijeta?“

Nasrudin spremno odgovori: „Da, meni je taj podatak poznat već duže vrijeme.“

„Pa, bi li sa mnom podijelio svoje znanje?“ zapita filozof.

„Naravno! Kada ja umrem, tada će biti kraj svijeta“, reče Nasrudin.

„Da li si siguran da će tako biti?“ upita filozof.

„Bit će za mene“, mudro zaključi Nasrudin.

 

Izvor: www.rodneyohebsion.com

Prevod: A. Kadrija