Kada donosite odluku
Kada donosite odluku

Kada donosite odluku

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Kada donosite odluku o nekoj stvari razmišljajte o njenim učincima. Ako su dobri i ispravni –slijedite je, a ako nisu – ostavite je.

(Biharu-l-envar)