Kako je lisica obmanula hijenu
Kako je lisica obmanula hijenu

Kako je lisica obmanula hijenu

Nigerijska priča

Priča se da je jednom lija, iznemogla od žeđi, jedva došla do nekakvog bunara. A u bunaru bijaše konopac sa dva vedra. Lija sjede u vedro koje bješe gore, pa se spusti u bunar, a drugo se vedro pope gore.

Kad se lija napi vode i htjede da izađe, opazi da to ne ide lako. Već se spustilo veče kad naiđe hijena, pa kad ugleda mjesec u vodi i lisicu kako sjedi na dnu, upita:

– Šta ti tamo radiš?

A lija pokaza na mjesec koji se ogledaše u vodi pa reče:

– Evo jedem polovinu ovog sira, a drugu ću ostaviti za tebe.

– A kako da se spustim do tebe? – upita hijena.

– Sjedi u vedro – odgovori lija.

Hijena posluša liju, pa sjede u vedro, a od njene težine gornje vedro se spusti dole, dok se vedro sa lijom pope. Tako se lisica izvuče iz bunara, a hijenu ostavi u njemu.

Pouka: Lukavi uvijek prevari glupog, pa ga ostavi u nevolji.

 

Izvor: www.duhoviti.com