Kako nastaje šarenilo boja na krilima leptira?
Kako nastaje šarenilo boja na krilima leptira?

Kako nastaje šarenilo boja na krilima leptira?

Autor: Ivan Car


Novo istraživanje na genomu leptira pokazalo je da se geni koji su odgovorni za proizvodnju različitih boja na krilima leptira mogu križanjem vrsta miješati te tako stvarati nove obrasce, odnosno nove uzorke boja. Poznato je već neko vrijeme da razmjena gena među vrstama može biti vrlo važna za evoluciju. Kod leptira razmjena gena omogućuje stvaranje novih obrazaca boja te njihovog rasporeda na krilima koji služe kao upozorenje za mogućeg predatora – fenomen poznat kao mimikrija.

Istraživanje je provedeno na leptirima roda Heliconius, a studija je objavljena u časopisu PLoS Biology.

Otkriveno je da su dva najčešća uzorka boja na krilima ovih leptira kontrolirana dvama odvojenim genima, odnosno genima koji potječu iz dvije različite vrste leptira. Istraživači su analizom došli do zaključka da su dva uzorka na krilima leptira roda Heliconius nastala križanjem dvije vrste prije gotovo dva milijuna godina.

Ova studija pruža prvi dokaz koji pokazuje da takvo miješanje genetskog materijala može proizvesti posve nove obrasce krila, generiranjem nove kombinacije gena.

Chris Jiggins sa Sveučilišta Cambridge zajedno sa suradnicima sekvencirao je genome 142 jedinke iz 17 različitih vrsta leptira roda Heliconius. Ipak,  za daljnju analizu ograničio se na područje genoma koji je odgovoran za dva najčešća uzorka boja na krilima, pri čemu je cjelokupni niz od oko 300 milijuna parova DNK sveden svega na nekoliko tisuća.

Znanstvenici su otkrili da geni odgovorni za analizirana dva uzorka djeluju samostalno, unatoč tome što se u genomu nalaze jedan pored drugoga. Također, otkriveno je da su ovi geni, odnosno mehanizam koji djeluje na stvaranje obrazaca boja, evoluirao samo jednom, ali u različitim vrstama.    

Gledano iz perspektive evolucije, ono što je bitno u ovakvom načinu djelovanja gena je njihova neovisnost. Naime, oni svojom neovisnošću djelovanja stvaraju jedan ili drugi obrazac boja na krilima leptira.

Također, identifikacijom gena povezanih s uzorcima boja na krilima te proučavanjem načina na koji su nastali i dalje se širili može se pratiti odnos među vrstama leptira, kao i put njihova križanja diljem rodoslovnog stabla.

 

Izvor: esciencenews.com / biologija.com.hr