Kako podučiti dijete čitanju? (1. dio)
Kako podučiti dijete čitanju? (1. dio)

Kako podučiti dijete čitanju? (1. dio)


Rani početak

Podučavanje djeteta čitanju je dugotrajan obrazovni proces, kako za roditelja tako i za dijete. Sa pravim alatima i odgovarajućim pristupom, vaše dijete će vrlo brzo početi čitati. Evo par preporuka na tom putu:

 1. Čitajte djetetu redovno.Teško je biti dobar u nečemu bez prakticiranja toga. Ista stvar je i sa čitanjem. Da biste zainteresovali svoje dijete za čitanje, trebalo bi da im, za početak, čitate redovno. Po mogućnosti, počnite dok su još uvijek dojenčad te nastavite tokom njihovog školovanja. Čitajte knjige koje odgovaraju njihovom nivou na način koji oni razumiju. Idealno je da im čitate 3-4 slikovnice dnevno.
  1. Kako vaše dijete uzrasta do nivoa osnovne škole, probajte da im čitate knjige koje po svom sadržaju mogu biti iznad njihovog nivoa čitanja, ali da imaju zanimljiv sadržaj koji će potaći njihovo interesovanje.
  2. Potražite knjige koje uključuju druga čula pri čitanju, kako bi potakli dijete na interakciju dok im čitate priču. Na primjer, pronađite knjige koje imaju taktilne stranice, reprodukuju zvuke, ili prateće mirise.
 2. Postavljajte interaktivna pitanja.Čak i prije nego što vaše dijete počne čitati, ono može naučiti kako razumjeti tekst. Nakon što ste pročitali priču naglas, postavite im pitanja vezane za likove ili dijelove priče. Ukoliko se radi o malom djetetu, pitanja su jednostavnija: „Vidiš li psa? Kako se zove pas?” Pitanja će biti složenija ako je i nivo čitanja takav.
  1. Pomozite svom djetetu da nauči vještine kritičkog razmišljanja postavljanjem otvorenih pitanja u vezi sa pričama. To će biti izvodljivo tek kada vaše dijete bude napunilo najmanje četiri ili pet godina.
 3. Učinite knjigu lahko dostupnom.Nije dobro ukoliko su vam knjige razbacane uokolo, ili se nalaze na mjestima koja su teško dostupna vašem djetetu. Držite knjige nisko, blizu poda, te na područjima tipičnim za igru, tako će ih vaše dijete početi povezivati sa aktivnostima igre.
  1. Budući da će vaše dijete vjerovatno često dodirivati i čitati knjige, pri njihovoj kupovini nastojte da izaberete one knjige čije se stranice mogu brisati i koje nisu previše osjetljive. Pop-up knjige[1] ne moraju biti najbolja opcija za malu djecu.
  2. Maštovita polica može izgledati kao najprivlačnija opcija, ali dok je vaše dijete u školi fokusirajte se na utilitarističke namjene skladištenja knjiga.
 4. Pružite dobar primjer.Pokažite djetetu da je čitanje zanimljivo i korisno i kad čitate samo sebi. Provedite najmanje deset minuta dnevno čitajući dok vaše dijete skakuće uokolo, tako da ono vidi da i vi sami uživate u toj aktivnosti. Čak i ako niste strastveni čitalac, nađite nešto za čitanje – časopis, novine ili kuhar. Ubrzo će djeca sama pokazati interesovanje za čitanje, prosto kao rezultat toga što vide da vi to radite.
  1. Uključite dijete u vrijeme koje vi provodite u čitanju. Ako čitate nešto šta odgovara vašem djetetu, recite im ponešto o tome šta čitate. Popratite riječi koje izgovarate njihovim pokazivanjem na stranici te im tako pomozite da povežu redove riječi sa onim što čuju od njih prilikom njihovog izgovaranja.
 5. Obezbjedite pristup biblioteci. Ovo možete uraditi na dva načina: napravite sopstvenu mini-biblioteku kod kuće sakupljanjem knjiga koje odgovaraju čitalačkom nivou vašeg djeteta, ili zajedno sedmično posjetite lokalnu biblioteku i iznajmite knjigu. Pristup raznovrsnim knjigama (naročito kod starijeg djeteta) povećat će interes za čitanje, i pomoći im da prošire svoj  vokabular.
 6. Počnite sa povezivanjem pisane i izgovorene riječi. Prije nego što počnete podučavati dijete abecedu i glasovne specifičnosti, pomozite mu da shvati da su redovi na stranici direktno u korelaciji sa riječima koje se izgovaraju. Dok im čitate naglas, pokazujte na svaku riječ u knjizi, istovremeno dok je i izgovarate. To će pomoći vašem djetetu da shvati obrazac riječi/red u smislu njihove dužine i zvučnosti.
 7. Izbjegavajte korištenje memorijskih kartica. U nedavnoj prošlosti, neke kompanije su reklamirale posebne memorijske kartice kao ispomoć bebama, dojenčadi, djeci predškolskog uzrasta da čitaju. Međutim, one ne uče vještini čitanja, već uče djecu da povežu određene crte (riječ) sa odgovarajućom slikom. U principu, memorijske kartice nisu najkorisnija niti efikasna tehnika za podučavanje vještine čitanja. Nastojte da ih izbjegnete, a zamijenite ih drugim pristupima i tehnikama za razvoj vještine čitanja.

 

Izvor: http://www.wikihow.com/Teach-Your-Child-to-Read

Prevod: Aldin Mustafić

[1]Pop-up knjige su knjige koje imaju stranice na izvlačenje ili koje tvore određeni oblik prilikom otvaranja.