Kako prepoznati grijeh?
Kako prepoznati grijeh?

Kako prepoznati grijeh?

Hadis

Nevas ibn Seman, r.a., priča da je Alejhisselam rekao:

Najbolje dobro djelo je lijepa ćud, a grijeh je ono što buni i uznemiruje dušu i što ne želiš da svijet sazna.

Hadis se nalazi u Muslimovoj zbirci hadisa.

Komentar

Glavni šeriatski argumenti i vodilje su Kur'an, a.š., i hazreti Pejgamberov, a.s., uzvišeni hadis. Što oni zabranjuju i preziru, to je grijeh.

Ali čovjek, koji ima čistu savjest i neuprljanu dušu, može poznati grijeh i ne poznajući šerijatskog argumenta iz Kur'ana i hadisa. Grijeh i ružna djela peku čistu savjest, uznemiruju je i bune. Dobra djela, naprotiv, daju duši i srcu mir i spokoj, a ljudskoj savjesti duboko zadovoljstvo. Ljudi ovog stepena napuštaju djela, koja im ne daju duševnog mira i srčanog spokoja, makar im neko i dao fetvu, da je to dozvoljeno činiti.

Eto, to bi bio uglavnom cilj i sadržaj ovog hadisa.

Pod lijepom ćudi treba razumijevati lijepo vladanje prema Bogu, dž.š., prema sebi i prema ostalim ljudima. Ovakvo vladanje je, bez sumnje, najbolje dobro djelo.


Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), dvadeset i sedmi hadis, Sarajevo, 1968, str. 33 – 34.