Kako se mjeri zemljotres?
Kako se mjeri zemljotres?

Kako se mjeri zemljotres?

Pomaci duž rasjeda stvaraju seizmičke talase. Tako nastale vibracije kreću se brzinom od više kilometara u sekundi. Seizmičke vibracije na površini Zemlje mjere se u seizmičkim stanicama. Od 1960. godine lokalne seizmičke stanice umrežene su u globalnu mrežu.

Jačina zemljotresa mjeri se seizmografima. Ove sprave mjere visinu talasa, koji mogu biti različitih vrsta. Stoga imamo različite vrste mjerenja, ovisno o tipu talasa: Richterova skala ili Gutenberg-Richterova skala itd. Za mjerenje zemljotresa koristimo arapske brojke.

Kad mjerimo magnitudu zemljotresa, svaki novi stepen na skali označava da se visina talasa povećala deseterostruko u odnosu na prethodni stepen, ali energija koja se oslobađa u zemljotresu raste 30 puta sa svakim stepenom. Tako, naprimjer, zemljotres jačine 4 prema Richterovoj skali ima 100 puta veću amplitudu i 1000 puta veću energiju od zemljotresa koji iznosi 2 stepena.