Kako se obraćamo drugima
Kako se obraćamo drugima

Kako se obraćamo drugima

Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi… Lijepa riječ je kao lijepo drvo – korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod daje u svako doba…  (Kur'an)

„Ko vjeruje u Allaha, dž.š., i u Sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti.“ (Hadis)

„Ako je govor od srebra, šutnja je od zlata.“ (Mudra izreka)

Islam je Božanska vjera, vjera života i realnosti, čiji propisi su važeći i obavezujući do Sudnjeg dana. Islam nas uči kako ćemo živjeti i raditi i kako ćemo se islamski ponašati u svim životnim situacijama. To je islamski bonton. On se temelji na Kur'anu i Sunnetu.

Allah, dž.š., kaže:

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat. Ta, najneprijatniji glas je revanje magarca! (Kur'an)

Muhammed, a.s., kaže:

Poslat sam da usavršim ljudsko ponašanje – ahlak. Ko bude lijepog ponašanja ja mu jamčim mjesto u Džennetu.

Musliman, kao takav, ne može spadati među one koji vrijeđaju i peckaju, koji proklinju, koji govore bestidne riječi i brbljaju.

Najbolji od vas su oni koji su najbolje ćudi i vladanja.

Muslimani treba da poznaju i primjenjuju islamski bonton u svom ponašanju i međusobnom ophođenju. Allah će biti zadovoljan sa nama samo ako se budemo ponašali kako je On propisao i kako nam je preporučio Muhammed, a.s.

Izvor: dr. Refik Ćatić, Omer Štulanović, Vjeronauka za treći razred osnovne škole, El-Kalem, Srajevo, 2003., str. 109.