Kako voljeti?
Kako voljeti?

Kako voljeti?

Kad god ti se tvoj brat bude izvinjavao – bilo da je lažljivac ili iskren – prihvati njegovo izvinjenje, jer je Allāhov Poslanik, s.a.v.a., rekao:

„Kome se njegov brat izvine, a on to ne prihvati, onda je na njemu grijeh poput grijeha vlasnika stana.” [1]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., rekao je i ovo:

„Mu'min je od brze ljutnje i brzog zadovoljstva.”

Zapazimo da mu'min nije opisan kao osoba koja se nikako ne ljuti, pa i Allāh, te‘ālā, je rekao „i koji savlađuju srdžbu“ [2] , a nije rekao „oni koji su lišeni srdžbe”. Ovo je zbog toga što nije uobičajeno očekivati da povrijeđen čovjek ne osjeća bol, nego se očekuje da on osabura na njoj i da je podnosi. Kao što je osjećaj bola usljed rane prirodna reakcija tijela, tako je i osjećaj bola usljed ljutnje prirodan za srce, te  je nemoguće lišiti ga se (u potpunosti). Međutim, moguće ga je kontrolisati, savladati i činiti ono šta je u suprotnosti onome šta on zahtijeva. A bol uzrokovana ljutnjom, zaista, zahtijeva osvetu, odmazdu i nadoknadu, a ostavljanje onog djela koje ona zahtijeva je moguće.

Pjesnik je rekao:

            I ne utrkujem se sa bratom kojeg ne sabire

                                    Na njegovoj nesređenosti bilo ko od odgojenih ljudi.

Ebū Sulejmān je rekao Ahmedu bin ebī El-Hawārijju: „Ako se budeš pobratimio sa nekim u ovom vremenu, onda ga ne kori za ono šta mrziš, jer zaista ne možeš biti bezbjedan od toga da vidiš u svome odgovoru ono šta je gore od prvoga.” Reče (Ahmed): „Pa sam to probao i našao da je zaista tako.” 

Neko je rekao: „Sabur na mukama (koje trpiš zbog) svoga brata je bolji od njegova grđenja, a njegovo grđenje je bolje od prekidanja veza, a prekidanje veza je bolje od dušmanluka (neprijateljstva), i potrebno je da se ne pretjera u mržnji prilikom dušmanluka.

Allāh, te‘ālā, je rekao: Možda će Allāh uspostaviti ljubav između vas i između onih od njih s kojima ste u neprijateljstvu.” [3]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Voli svoga voljenoga lagahno, jer je moguće da ti jednoga dana postane omražen, i mrzi svoga omraženoga lagahno, jer je moguće da ti jednoga dana postane voljeni.” [4]

 

Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 326.

Prevod: Aldin Mustafić[1] Ovaj hadis je zabilježio Ibn Mādžē pod brojem 3718 iz hadisa Džewzāna, a vlasnik stana je: desetar, onaj koji uzima desetinu ili carinik.

[2] Sūra Ālu ‘Imrāne, 134. ājet.

[3] Sūra El-Mumtehine, 7. ājet.

[4] Ovaj hadis je zabilježio Et-Tirmizī: dio 8., str. 162., a riječ: اَلْهَوْنُ – el-hewnu znači: smiraj i umjerenost, a u izreci stoji: „Ako se tvoj brat uzdigne onda se ti smiri.”, upotrebljen je imperativ: هِنْ – hin – sa kesrom ispod hā'a, a značenje ovoga hadisa je: „Voli svoga voljenoga blagom (umjerenom) ljubavlju druga, i ne pretjeruj, a takav je slučaj i sa mržnjom.”