Kamena šuma Shilin
Kamena šuma Shilin

Kamena šuma Shilin

Kamena šuma Shilin, koja pripada zaštićenom području Južnokineskog krša, smatra se najboljim svjetskim primjerom krškog krajolika s najraznolikijim oblicima i bojama vapnenačkih stijena na svijetu. Kineska pokrajina Yunnan, u kojoj je smještena ova neobična šuma, bogata je rudama, a zbog svojih slikovitih krajolika, blage klime i šarenih etničkih manjina, jedna je od najposjećenijih turističkih destinacija Kine.

Kamena šuma Shilin prostire se na području od pet kvadratnih kilometara, a u njoj se nalazi bezbroj kamenih stubova, čija se visina kreće od dva do trideset metara. Njihovi oblici su veoma raznoliki. Dok se jedni stubovi doimaju kao stabljike bambusa, drugi podsjećaju na velike mačeve, životinje, krupne pečurke…

Ljepota i elegancija ovih neobičnih kamenih stubova inspirirala je veliki broj kineskih pjesnika, a mnoge generacije, nadahnute željom da opišu ovu kamenu šumu, darovali su joj različite nazive: “Feniks koji dotjeruje svoje perje”, “Stepenasti vodopad”, “Lavlje odmorište” te “Vrh lotosovog cvijeta”.

U mračnim prolazima između stubova nalaze se bazeni, pećine i krivudave staze prekrivene vegetacijom. Mnoge stijene prekrivene su lišajevima i mahovinom, a neke puzavice, uprkos nedostatku zemlje i ograničenoj količini dnevne svjetlosti, odlično uspijevaju, držeći se za litice, dok njihovi crveni i ružičasti cvjetovi čine ovaj neobični prizor još šarolikijim.

Prije više miliona godina ova fantastična šuma izgledala je kao kompaktna krečnjačka masa. Pokreti u Zemljinoj kori izdigli su je i oblikovali blago zatalasanu visoravan, a na krečnjaku su se stvorile mnogobrojne vertikalne pukotine. Kišnica i voda iz tla, zbog bujne vegetacije zasićene ugljen-dioksidom, pretvorile su se u blagu kiselinu koja vrlo djelotvorno rastapa krečnjak, tako da su se pukotine vrlo brzo proširile. Danas, prvobitnog sloja krečnjaka gotovo da i nema u središtu kamene šume, a ono što je ostalo stoji u obliku oštrih ižljebljenih kamenih kula.