Kapljice kiše
Kapljice kiše

Kapljice kiše

Kondenzacijom u oblaku nastaju kišne kapi. Njihov put prema dolje počinje kad kapljica postane dovoljno teška da je gravitacija povuče prema tlu. Na početku ovog putovanja zračno trenje usporava njen pad. Potom dolazi do usaglašavanja gravitacione sile i sile trenja pa kapljica dobiva stalnu brzinu.

Što je kapljica veća, to je teža. Što je teža, prilikom pada postiže veću brzinu. S porastom brzine raste i otpor zraka – a kad otpor zraka postane veći od površinske napetosti koja drži kapljicu ‘na okupu’ ona se rasprši u nekoliko manjih kapljica.

Kapljice kiše veće od 0,5 milimetara padaju brzinom od nekoliko metara u sekundi. Manje kapljice padaju sporije – manje od jednog metra u sekundi. Međutim, prije nekoliko godina znanstvenici su uočili manje kapljice koje padaju brže od njihove očekivane brzine. Pretpostavka je da su spomenute kapljice zapravo dijelovi većih kapljica koji su se odvojili pri sudaru sa senzorom upotrijebljenim za mjerenje brzine kapljica.

Meteorolozi se često koriste brzinom kako bi procijenili veličinu kapljica kiše. Te im procjene pomažu odrediti koliko kiše može pasti na određenom području tokom oluje. Međutim, saznanje o postojanju tih ‘brzih’ kapljica kiše sugerira da procjene količine padavina mogu biti uveliko iskrivljene.

Recimo nešto i o obliku kišnih kapi. Naime, iako se kapljice kiše često u crtežima predstavljaju izduženo, u obliku suze, njihov stvarni oblik je drugačiji od ovog umjetničkog prikaza. Na početku svog postojanja kišne kapi su kuglastog oblika. Ukoliko kapljice započnu svoj put ka tlu dok su još manje od jednog ili dva milimetra tada će i prilikom pada više-manje zadržati oblik kuglice. Međutim, ako kapljice u oblaku narastu više od dva milimetra i tek onda počnu padati, zbog otpora zraka će se spljoštiti s donje strane, a s gornje će ostati zaokružene.

Na kraju, recimo i to da su kapljice kiše svojom pojavom oduvijek inspirirale umjetnike različitih profila. O tome svjedoče mnogobrojna književna, slikarska i muzička djela nastala na ovu temu.