Kišobran
Kišobran

Kišobran

– Mama, mama – dotrči zadihana Eva vičući – daj mi kišobran.

– Ne kaže se daj mi, nego – molim.

– Molim te, mama, daj mi kišobran.

– Kamo ideš da ti treba kišobran?

– Idemo nas dvoje u šetnju.

– Tko, vas dvoje?

– Pa kišobran i ja.

Izađe Eva u dvorište, otvori kišobran i šeće. Kišobran se odjednom sklopi. Ispod sklopljenog kišobrana vidjele su se samo Evine cipele. Eva se izvuče ispod sklopljenog kišobrana i ljutito ga odbaci u travu.

– Što se dogodilo? – upita mama Evu. – Gdje ti je šetač?

– Eno ga u travi, razgovara s pužem.

 

Ljubica Balog (razredna-nastava.net)