Koga je ibadet gledati
Koga je ibadet gledati

Koga je ibadet gledati

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Gledanje u učenjaka je ibadet, gledanje u pravednog predvodnika je ibadet, gledanje u roditelje s milošću i usrdnošću je ibadet, gledanje u brata kojeg voliš u ime Allaha je ibadet.”[1]

“Gledanje u tri stvari spada u ibadet: gledanje u lice roditelja, u Kur’an i u more.”[2]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 141.[1] El-Bihar, 74/73/59.

[2] Sahifetu-l-Imami-r-Rida, 90/19.