Komšija
Komšija

Komšija

I Allahu se klanjate i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i saputnicima… (En-Nisa, 36)

Lijep komšiluk

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjeku je svetost komšije kao svetost majke.“[1]

Imam Ali, mir neka je na nj, pred svoju smrt je oporučio: „Bojte se Allaha, i opet, bojte se Allaha u pogledu komšija vaših, jer su oni oporuka Vjerovjesnika! Toliko je opručivao lijepo ophođenje s njima da smo pomišljali da će učiniti da jedan drugoga nasljeđuju.“[2]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao: „Lijep komšiluk održava u naprednom stanju kuće i produljuje živote.“ [3]

Imam Kazim, mir neka je na nj, je rekao: „Lijep komšiluk nije u tome da ne činiš neprijatnosti, već u tome da se bude strpljiv spram neprijatnosti.“[4]

Uznemiravanje komšije

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan ne uznemirava svoga komšiju.“[5]

Imam Rida, mir neka je na nj, je rekao: „Nije od nas onaj od čijeg nasilja nije siguran komšija.“[6]

Raspitivanje komšije za komšiju

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Lijep komšijski odnos je raspitivanje za stanje komšije.“[7]

Imam Bakir, mir neka je na nj, prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Nije uzvjerovao u mene onaj ko prenoći punoga stomaka, a komšija mu gladan. Na Sudnjem danu Allahu neće obratiti pažnju na stanovnike naselja koji prenoće, a među njima bude gladan čovjek.“[8]

Pravo komšije

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao da su prava komšije u sljedećem: „Ako bude tražio od tebe pomoć, da mu pomogneš; ako bude tražio od tebe zajam, da mu pozajmiš; ako osiromaši, da mu pomogneš; ako ga zadesi nesreća, da ga utješiš; ako ga zadesi dobro, da mu izraziš svoje zadovoljstvo; ako se razboli, da ga obiđeš; ako umre, da mu ispratiš dženazu. Ne gradi kuću višu od njegove da mu ne zaklanjaš vjetar, osim s njegovom dozvolom; kada kupiš voće, i njemu odnesi; ako to ne učiniš, skriveno ga unesi u kuću; ne izvodi dijete vani sa voćem u ruci da njegovo dijete to vidi i bude mu neprijatno, ne uznemiravaj ga mirisom tvoga jela, osim ako ćeš mu poslati dio hrane.“[9]

Granica komšiluka

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Područje džamije je četrdeset lakata (cca 40m), a komšiluka četrdeset kuća sa četiriju strana.“[10]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, (preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 119-120.

 [1] Mekarimul-ahlak, 1/274/834.

[2] Nehdžul-belaga, pismo 47.

[3] El-Kafi, 2/667/8.

[4] Tuhaful-‘ukul, 85.

[5] El-Kafi, 2/667/8.

[6] ‘Ujunu ahbarir-Rida, 2/24/2.

[7] Tuhaful-‘ukul, 85.

[8] El-Kafi, 2/668/14.

[9] Musekkinul-fuad, 105.

[10] El-Hisal, 544, 20.