Koristi bolovanja i posjećivanja bolesnih
Koristi bolovanja i posjećivanja bolesnih

Koristi bolovanja i posjećivanja bolesnih


Bolest je uistinu jedan od najjačih motiva za vjernika da se vrati Allahu sa pokajanjem za svoja loše djela, i da se usmjeri ka džennetskim vrtovima.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko god umre na bolesničkoj postelji, umro je kao šehid, i bit će oslobođen ispitivanja u kaburu. Opskrba mu dolazi iz Dženneta.” Ovaj hadis bilježi Ibn Madže.

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se i ovaj hadis: “Ako vjernik pati od neke bolesti, umora, ili tuge koja ga čini zabrinutim, ili ako mu otekline oštete njegovu kožu, Allah će mu zbog toga oprostiti neke grijehe.” Ovaj hadis bilježe El-Buhari i Muslim.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Istinski vjernik se ne treba bojati bolesti, jer kad bi znao koje su koristi bolovanja, poželio bi da je bolestan sve do svoje smrti.”

Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu groznica otklanja loša djela od poroda Ademovog kao što mijeh otklanja hrđu sa željeza.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: “Svaka bolest koja zadesi vjernika, sigurno mu pomaže da se očisti od loših djela, bilo da je to oteklina koja ga izluđuje, ili nesreća koja ga potpuno savladava.” Ovaj hadis bilježi El-Buhari.

U sljedećem hadisu se kaže: “Musliman neće okusiti nijednu bolest, a da mu zbog nje Allahovom voljom neće otpasti neki grijesi, kao što sa stabla opadaju listovi.”

U jednoj izreci se kaže:

O Moj robe, dobro zdravlje je veza

Između tebe i tvoga nefsa,

Dok je bolest veza

Između tebe i Mene.

Od Allaha trebamo tražiti dobro zdravlje, ali i bolest trebamo prihvatiti sa strpljenjem i zahvalom Allahu Uzvišenom.

El-Haris el-Medžasi je rekao: “Bolest je kazna za one koji nered čine, a pročišćenje za one koji se Allahu okreću. Ona je također znak časti za one čija su srca čista.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Posjećujte bolesne i oslobađajte robove.”

“Ko god posjeti bolesnika, ili svog brata u vjeri, u Džennetu će ga čekati posebno mjesto.”

“Posjeta bolesniku je potpuna tek kada stavite ruku na njegovo čelo i upitate ga kako se osjeća.” (Bilježi Et-Tirmizi.)

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao bolesnika, a ko bi ovaj bio bolestan duže od tri dana. Ovaj hadis bilježi Ibn Madže.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko god posjeti bolesnika, on korača dobrim putem koji vodi u Džennet.” Ovaj hadis bilježi El-Buhari.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: “Ko posjeti bolesnika kome još nije kucnuo zadnji čas i sedam puta ponovi riječi ‘molim Uzvišenog Allaha da te izliječi’, Allah će ga sigurno izliječiti.”

Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio bolesnika, ili kad bi mu on bio doveden, uobičavao je reći: “O Allahu, otkloni bolest od njega. O Vladaru, izliječi ga, jer Ti si Onaj Koji liječi. Nema lijeka osim od Tebe, lijeka iza koga više nema bolesti.” Poslije ovih riječi bolesnik je trebao proučiti prvu kur'ansku suru, kao i tri posljednje sure iz Kur'ana. Onda je trebao puhnuti u svoje dlanove i potrati lice i tijelo. Ovaj proces je opisan u djelu Es-Sahih.

Bolesnik također treba ponavljati sljedeće riječi: “Nema boga osim Allaha, Uzvišenog, Milostivog, nema boga osim Allaha, Vladara uzvišenog Arša, nema boga osim Allaha, Vladara neba i zemlje, Vladara Prijestolja Milosti.”

Bolesnik ima pravo reći: “Moji bolovi su užasni.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u običavao reći: “Oh, moja glava, moja glava.”

Osoba koja je bolesna ne treba pokazivati strah ili nezadovoljstvo, već treba Allahu zahvaliti prije nego što pokaže svoje nezadovoljstvo. U tom slučaju, njegova žalba će biti drugačije tretirana.

Šejh Muhjiddin u svom djelu Kitabul ezkar kaže:

“Korisno je da osoba koja misli da joj nije ostalo još mnogo života provodi dosta vremena učeći Kur'an. Nije prikladno da se ta osoba boji, ljuti, svađa ili raspravlja o nečemu što nema veza sa čuvanjem njegove vjere. Ta osoba treba biti svjesna da su joj to posljednji časovi na ovom svijetu. Treba se truditi da ga završi na najbolji mogući način, da ispuni svoje obaveze, vrati ono što mu je povjereno i otplati svoje dugove. Treba halaliti svojoj rodbini, djeci, slugama, komšijama, prijateljima, kao i onima sa kojima je poslovao. Treba biti zahvalan Allahu Uzvišenom, nadajući se da će mu Allah oprostiti, i tek onda mu Allah može ukinuti kazne koje je zaslužio na razne načine, kao i za ibadete koje je još uvijek dužan.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Navodite ljude da izgovaraju šehadet kada sele sa ovog svijeta.” Ovaj hadis bilježi Muslim.

Ako osoba koja umire ne ponavlja ove riječi, neko je treba podsjetiti, ali na lijep način, jer se može desiti da se ta osoba naljuti i ne posluša nas. Pa ako ih ponovi jedanput, ne treba je tjerati da ih ponavlja više puta. Ako ih ne izgovori pravilno, nemojte je ispravljati.

Kada mu se oči zatvore posljednji put, onda recite: “U ime Allaha i u vjeri Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” Nemojte pričati ništa osim dobra, jer će meleci aminati na vaše riječi.

 

Izvor: Dželaluddin Abdurrahman es-Sujuti, Vjerovjesnikova medicina, Libris, Sarajevo, 2003., str. 167-173., prevod: Haris Murtić