Kućica
Kućica

Kućica

Kućica, edukativni video zapis koji je pred vama, namijenjen je lakšem memorisanju ove pjesmice, a ujedno je i govorna vježba za djecu na početnom nivou govornog razvoja te za djecu s poteškoćama u govoru.