Kuću kućom čine djeca
Kuću kućom čine djeca

Kuću kućom čine djeca

Svaka kuća, čim se rodi,
Nije kuća,
Ako ne da gnijezdo rodi!

Svaka kuća, čim poraste,
Nije kuća,
Ako nema svoje laste!

Svaka kuća, čim procvjeta,
Nije kuća,
Ako cvjeta bez djeteta!

Dok se oko neba plavi,
Dok je ljudi i ljubavi,
Dok je sunca i mjeseca,
Kuću kućom čine djeca!

Muhidin Šarić