Kultura ponašanja prema mlađima
Kultura ponašanja prema mlađima

Kultura ponašanja prema mlađima

Naš odnos prema mlađim treba biti pun blagosti, samilosti i nježnosti. Poslanik, s.a.v.s., izuzetno je volio djecu i prema njima se odnosio s krajnjom nježnošću i samilošću. Poznat je njegov odnos prema unucima s kojima se svakodnevno igrao. On ih je grlio i ljubio i, naprosto, bio im jahalica u njihovim igrama i zabavi.

U našim krajevima bila je ustaljena praksa da roditelji poljube svoje dijete jedino na spavanju, a neki to ne čine ni prilikom spavanja djeteta. Da je to pogrešan pristup spram mlađih, najbolje potvrđuje slučaj koji prenosi Ebu hurejre, r.a. On kaže: „Vjerovjesnik, s.a.v.s., je poljubio svoga unuka Hasana, r.a., u momentu kada je kod njega bio Akre’ b. Jabis, koji mu je prigovorio: ‘Ja imam desetero djece i nikada nijedno nisam poljubio!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., ga je pogledao i rekao mu: ‘Ko nije milostiv, ni njemu se neće ukazati milost!'“[1]

 

Izvor: Šefik Kurdić, Islamski bonton, Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2005, str. 346-347.[1] Hadis bilježe Buhari u Sahihu: 78 – Kitabu-l-edeb, 18 – Babu rahmeti-l-veledi ve takbilihi ve mu'anakatihi, hadis br. 5997 i Muslim u Sahihu: 43 – Kitabu-l-fadail, 15 – Babu rahmeti sallallahu ‘alejhi ve selleme-s-sibjane ve-l-‘ijale, hadis br. 2318.