Kur'an i materijalni svijet
Kur'an i materijalni svijet

Kur'an i materijalni svijet

Autor: Ahmed Hanefi

Kur'an je došao s ciljem da pozove u vjerovanje i obožavanje samo jednog Stvoritelja – Allaha, dž.š., da potvrdi poslanstvo Božijeg Poslanika, a.s., i proživljenje poslije smrti.

Nesumnjivo je da je djelo najjači dokaz opstojanosti njegovog tvorca i da se tvorac ne može spoznati osim po svome djelu. Zato je veliki broj kur'anskih ajeta koji govore o Tvorcu materijalnog svijeta, stavljajući pred ljudski razum i promatranje prirodni sistem i sve što se u njemu nalazi, kao nepobitan dokaz veličine, moći, mudrosti i milosti Božije prema živim bićima.

Od ljudi se traži da promatraju, izučavaju i ukazuju na te prirodne fenomene, potičući dijalog sa onima koji suprotno misle i rezonuju.

Neki ajeti o prirodnim fenomenima ukazuju na Božije zakonitosti i puteve stvaranja živih bića, dok drugi ukazuju na dokaze i vrste živih bića, ne ulazeći u njihov opis, ili ih, pak, opisuju s obzirom na sastav i anatomiju njihove građe, ističući određene ciljeve njihovog stvaranja. Iz ove oblasti je i najveći broj ajeta ove vrste.

U prvu vrstu ajeta spadaju ajeti poput sljedećih:

Naš Gospodar je Onaj koji je svemu što je stvorio dao što mu je potrebno, zatim uputio kako da se time koristi. (Kur'an, L:20)

Njemu ćete se svi povratiti. Božije obećanje je istinito. On stvara iz ničega. On će to poslije opet povratiti da bi nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili… (Kur'an, X:4)

U drugu vrstu ajeta, koji upućuju na Božija stvaranja i Njegove dokaze, ne ulazeći u njihov opis, spadaju ajeti poput sljedećeg:

U stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana, zaista su dokazi za razumom obdarene. (Kur'an, III:190)

U drugu vrstu ajeta spadaju i oni koji opisuju Božija stvorenja i njihov položaj. Tako se u suri Et-Talak ističe:

Allah je stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja.

A u suri Abese:

Proklet neka je čovjek. Koliko je samo nezahvalan! Od čega ga On stvori? Stvori ga od kapi sjemena i način života mu odredi. Zatim mu pravi put olakša.

Ajeti koji govore o svemirskim fenomenima, mogu se svrstati u dvije grupe: prva, koja razjašnjava vrhunski raspored i mudre zakone stvaranja i događanja i druga, koja govore o nebeskim tijelima, opisujući sistem njihovog mudrog stvaranja, shodno Božijim zakonitostima i sprovođenju Njegove volje, ističući u njima Božiju milost i blagodati darovane ljudskom rodu.

 

Izvor: Islamska misao, revija za islamistiku, teologiju i vjersku informatiku, god. I, br. 2, Starješinstvo IZ SRBiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, januar 1979/safer 1399, str. 6.