Kur'anski dokazi o istinitosti objave
Kur'anski dokazi o istinitosti objave

Kur'anski dokazi o istinitosti objave

Autor: Ahmed Hanefi

Svaka istinska misija mora imati čvrste i neopozive dokaze, koji potvrđuju njen izbor i istinitost. Kako je Kur'an posljednja Božija Objava, on je donio vječno važeće dokaze, za razliku od prethodnih objava, što je najjači i najpostojaniji dokaz njegove istinitosti, za sva vremena i sve epohe. Kur'an je nenadmašan u svom jezičkom izrazu, stihu i značenju. On je najpotpunije dao životopise prethodnih Božijih poslanika, o čemu su izvjesno znanje imali samo hrišćani i Jevreji.

Kur'anska veličina se potvrđuje i u sadržaju njegovih šeriatskih normi, mudrosti i moralnih propisa, što je u neposrednom skladu s ljudskom prirodom i karakterom. Kur'anska nadnaravnost se potvrđuje kroz sadržaj ajeta koji govore o nauci i spoznaji, o prirodi i njenim zakonima, što je ljudima bilo nepoznato prije objave Kur'ana pa i  kasnije, sve do savremenih naučnih dostignuća, koji su u punoj saglasnosti sa kur'anskim dokazima.

Donoseći ovakve vječno važeće dokaze, Kur'an je postao izazov, ne samo Arapima, nego i cijelom čovječanstvu, tražeći od njih da daju nešto slično Kur'anu. Reci: „Kad bi se svi ljudi i džini udružili da daju Kur'an sličan ovome, ne bi to uspjeli pa makar jedni drugima pomagali.“

Ni Arapi, ni najveći umovi svijeta, nisu uspjeli da daju bilo šta slično Kur'anu, što je i najveći dokaz njegove božanske autentičnosti.

 

Izvor: Islamska misao, časopis za islamistiku, teologiju i vjersku informatiku, Starješinstvo IZ SRBiH, Hrvatske i Slovenije, god. I, br. 1, decembar 1978/muharrem 1399, str. 5.